Acceptance and Commitment Therapy

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een wereldwijd snel groeiende therapie- en coachmethode die mensen helpt om een vitaal en vervullend leven op te bouwen. Door ACT toe te passen vergroot je de mentale veerkracht (Acceptance) zodat je kan stoppen met worstelen. Hierdoor komt er energie vrij die je kan richten op datgene wat echt belangrijk en van waarde is (Commitment). En dit kan ook als er beperkingen zijn zoals: verlies, ziekte, tegenslag of andere moeilijke omstandigheden.

ACT is ontwikkeld door Steven Hayes op basis van modern psychologisch onderzoek en oude boeddhistische wijsheid. 

 

Hoe werkt ACT?

ACT gaat ervan uit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. ACT probeert die dan ook niet te veranderen of positiever te maken. Er gebeurt iets veel mooiers: de relatie die iemand heeft tot zijn lastige gevoelens en gedachten verandert. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding (Acceptance) en word je vrijer en veerkrachtiger. Ook komt er energie vrij zodat je nu bewust kan gaan richten op zaken die op dat moment van waarde zijn. Mensen leren zo nieuwe keuzes maken en zich hier duurzaam aan te verbinden (commitment). Persoonlijk waarden onderzoek vormt daarbij een soort kompas dat heel veel richting geeft. Kleine stappen tenslotte zorgen dat je ook echt in actie komt en langzaam maar zeker begint te veranderen. Het uiteindelijke doel is dat mensen psychologisch flexibel worden en hierdoor voluit kunnen leven en zijn wie ze willen zijn.

 

Benieuwd hoe ik ACT inzet?